تبلیغات
طرح هدیه صلوات به امیرالمومنین علیه السلام
                     
     

             
   
     
                                                                                                                                                                                                                                                              
                        دانلود صوت     
                                     
       

 

       

       

       

 

       

 

       

         

       

        رسول اکرم(ص) فرمودند:
       
       
       
       
 اگر مردمان بر ولایت علی (ع) جمع می شدند
        خدا جهنم را خلق نمی فرمود.
        عین الحیوة صفحه 107

       

        .
         

       

 

       

       

       

 

                              
        نام شما :                        
         
        تعداد صلوات :                         
        حرف دل  :
       
         
       
                
                مشاهده صلوات های ثبت شده